Dagbesteding

Doelgroep

Dagbesteding ‘t Vunderink is bedoeld voor de oudere medemens vanaf 50 jaar, die om verschillende redenen niet alle dagen van de week (meer) zelfstandig kan invullen.

We richten ons hierbij op ouderen die geen lichamelijk specifieke en frequente medische verzorging nodig hebben.

Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding ‘t Vunderink is een indicatiestelling nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Voormekaarteam in uw woonplaats.

Het Voormekaarteam gaat vervolgens met u in gesprek om te kijken of u voor de indicatie en het daarbij behorend persoonsgebonden budget (PGB) in aanmerking komt.

Wanneer de indicatie en het PGB geregeld zijn, kunt u ook gebruik maken van de vervoersservice van en naar ’t Vunderink.

Dagbesteding ’t Vunderink, ook voor vrijwilligers een waardevolle plek

Graag werken we met "ouderen voor ouderen". Daar waar u als oudere nog naar tevredenheid functioneert, begeleidt u kwetsbare ouderen in groepsverband of individueel. Krachten en gaven van de sterke medemens worden ingezet bij degene die dit niet meer is gegeven. Samen menswaardig ouder worden, dat is wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Faciliteiten & zorg

Dagbesteding ’t Vunderink beschikt over de medewerkers, middelen en faciliteiten om onze gasten de benodigde dagzorg te bieden. We ondersteunen onze gasten bij de zelfregie van het dagelijks leven om zo het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen.

’t Vunderink vormt op deze manier een laagdrempelige omgeving waarin sociale contacten kunnen worden opgedaan, activering ontstaat en dagritme wordt ervaren.

Als er sprake is van mantelzorg zal deze worden ontlast. Dagbesteding ’t Vunderink is kleinschalig en dit betekent dat de maximale groepsgrootte 6 tot 8 gasten is.

Tijden & programma

Een dag op ’t Vunderink duurt van 10.00 tot 15.30 uur en heeft een vaste programma-indeling. Hierin wordt inspanning en ontspanning aangeboden.

Tijdens de dag is het belangrijk dat de gasten zich op hun gemak voelen, er tijd en aandacht is voor een gesprek en dat we het samen ‘geneugelijk’ hebben!

Medewerkers

Dagbesteding ‘t Vunderink wordt gecoördineerd en begeleid door beroepskracht Karin Ridderinkhof. Zij doet dit in samenwerking met een groep ervaren en enthousiaste vrijwilligers.

Dit doen ze met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, professionaliteit en oprechte aandacht. Elke dag weer!

Naar boven