Faciliteiten & zorg

Dagbesteding ’t Vunderink beschikt over de medewerkers, middelen en faciliteiten om onze gasten de benodigde dagzorg te bieden. We ondersteunen onze gasten bij de zelfregie van het dagelijks leven om zo het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen.

’t Vunderink vormt op deze manier een laagdrempelige omgeving waarin sociale contacten kunnen worden opgedaan, activering ontstaat en dagritme wordt ervaren.

Als er sprake is van mantelzorg zal deze worden ontlast. Dagbesteding ’t Vunderink is kleinschalig en dit betekent dat de maximale groepsgrootte 8 tot 10 gasten is.

Naar boven