Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding ‘t Vunderink is een indicatiestelling nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Voormekaarteam in uw woonplaats.

Het Voormekaarteam gaat vervolgens met u in gesprek om te kijken of u voor een indicatie en de bijbehorende ZIN (zorg in natura) in aanmerking komt.

Wanneer de indicatie toegekend is kunt u ook gebruik maken van de vervoersservice van en naar 't Vunderink.

Wanneer u vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) gebruik gaat maken van de dagbesteding zal dit vanuit een PGB (persoons-gebonden budget) aangevraagd worden.

Naar boven